NYHENDE      OM OSS      REFERANSAR      PROSJEKT UNDER ARBEID      LINKAR

Ingeniørkontoret Per Berteig AS
I 21 år har PB vore i aktivitet som rådgjevande ingeniør i Sogndal. Kontoret har i denne tida hatt hovudfokus på rådgjeving i byggeteknikk, byggeleiing og byggherreombod. I første rekke har arbeidet dreia seg om prosjekt innafor bygging og fornying av skular, helseinstitusjonar, forretningsbygg og industrianlegg.

Firmaet er RIF-godkjent (Rådgivende Ingeniørers Forening) innafor fagområdet bygge- og anleggsteknikk, og dagleg leiar Per Berteig er RIF-godkjent rådgjevar innafor same fagområdet. "Rådgivende Ingeniørers Forening" er ei bransjeforening som set verdiar som uavhengigheit, etikk og kvalitet i høgsetet.


Powered by CuteNews
   

Akkurat no :

Ingeniørkontoret Per Berteig AS
I 21 år har PB vore i aktivitet som rådgjevande ingeniør i Sogndal. Kontoret har i denne tida hatt hovudfokus på rådgjeving i byggeteknikk, byggeleiing og byggherreombod. I første rekke har arbeidet dreia seg om prosjekt innafor bygging og fornying av skular, helseinstitusjonar, forretningsbygg og industrianlegg.

Firmaet er RIF-godkjent (Rådgivende Ingeniørers Forening) innafor fagområdet bygge- og anleggsteknikk, og dagleg leiar Per Berteig er RIF-godkjent rådgjevar innafor same fagområdet. "Rådgivende Ingeniørers Forening" er ei bransjeforening som set verdiar som uavhengigheit, etikk og kvalitet i høgsetet.


Powered by CuteNews

Fjørevegen 5b
PB 272 - 6852 Sogndal
Tlf: 57 67 33 05
Telefax: 57 67 16 88
Mobil: 901 00 850
e-post: per@pb.no www.pb.no