FRAMSIDA      NYHENDE      OM OSS      REFERANSAR      PROSJEKT UNDER ARBEID      LINKAR
Statens vegvesen. Ny kontrollstasjon på Håbakken.
Statens vegvesen har planlagt ny kontrollstasjon på Håbakken i Lærdal. Prosjektet er no ute på ny anbodsrekning etter at ein forkasta tidlegare inhenta tilbod. Årsaka var da for liten interesse frå entreprenørsida, og for høg pris. PB er engasjert som rådgjevande ingeniør i byggeteknikk i prosjektet.

Powered by CuteNews

Fjørevegen 5b
PB 272 - 6852 Sogndal
Tlf: 57 67 33 05
Telefax: 57 67 16 88
Mobil: 901 00 850
e-post: per@pb.no www.pb.no