FRAMSIDA      NYHENDE      OM OSS      REFERANSAR      PROSJEKT UNDER ARBEID      LINKAR
Om oss
Kontoret har hovudfokus på rådgjeving i byggeteknikk, byggeleiing og byggherreombod, og er engasjert i prosjekt innafor bygging og fornying av skular, helseinstitusjonar, bustadar, forretningsbygg og industrianlegg.
Aktiviten har gjennomgåande vore høg i alle år, og spesielt dei siste 4-5 åra.
Firma har i dag ei omfattande kundeportefølgje både frå offentlege institusjonar og det private næringsliv, herunder mange av dei leiande arkitektkontora i distriktet.

Organisasjonsnummer: 982154723
Bankkonto: 3745 10 29488


Powered by CuteNews

Fjørevegen 5b
PB 272 - 6852 Sogndal
Tlf: 57 67 33 05
Telefax: 57 67 16 88
Mobil: 901 00 850
e-post: per@pb.no www.pb.no