FRAMSIDA      NYHENDE      OM OSS      REFERANSAR      PROSJEKT UNDER ARBEID      LINKAR
KVIKNE HOTELL I BALESTRAND. NY KONFERANSESAL
Kvikne Hotell, Balestrand. Nytt tilbygg for konferansesal. Prosjektering.
Prosjektet er no i sluttfasen, men ein del utomhusarbeid er utsett til komande vår. Kontoret har hatt ansvar for byggeteknisk rådgjeving og prosjektering. Tilbygget er utført med hovudberesystem av plassbygd betong, både i vegger og yttertak. Dimensjonane på bygningskroppen er store, noko som i sin tur har medført relativt grove betongdimensjonar.
Tilbygget er bygd rett inntil og under høgblokka ved hotellet. Dette medførte store utfordringar med omsyn til stabilitet og tryggleik ved uttak av byggegropa. Problemet vart løyst ved at fjellet mot høgblokka vart skoren vertikalt langs heile fronten av høgblokka, og skjereflata framstår i dag som ferdig vegg inne i tilbygget. Løysinga som vart valt er nok utradisjonell i vårt distrikt, men viste seg i dette tilfellet å vera både økonomisk og estetisk vellukka.Powered by CuteNews

Fjørevegen 5b
PB 272 - 6852 Sogndal
Tlf: 57 67 33 05
Telefax: 57 67 16 88
Mobil: 901 00 850
e-post: per@pb.no www.pb.no