FRAMSIDA      NYHENDE      OM OSS      REFERANSAR      PROSJEKT UNDER ARBEID      LINKAR
AVINOR. OPPRUSTING SOGNDAL LUFTHAMN HAUKÅSEN
Avinor AS. Sikkerheitsområde og nytt lysanlegg på Sogndal Lufthamn Haukåsen. Byggeleiing.
Kontoret har vore engasjert av Avinor til ulike prosjekteringsoppgåver og byggeleiaroppdrag i ei årrekke. Siste store oppdrag har vore byggeleiing i samband med den omfattande opprustinga av lufthamna. Prosjektet er anleggsmessig heilt i sluttfasen, men ein del administrativt arbeid gjenstår.

Powered by CuteNews

Fjørevegen 5b
PB 272 - 6852 Sogndal
Tlf: 57 67 33 05
Telefax: 57 67 16 88
Mobil: 901 00 850
e-post: per@pb.no www.pb.no