FRAMSIDA      NYHENDE      OM OSS      REFERANSAR      PROSJEKT UNDER ARBEID      LINKAR
ÅRDAL KOMMUNE. VERNA BUSTAD
Årdal kommune. Verna bustad i Øvre Årdal. Prosjektering.
Årdal kommune har under planlegging eit bustadprosjekt med fem bustadeiningar heilt nede ved Årdalsvatnet i Øvre Årdal. Prosjektet vart sendt ut på anbod i slutten av november 2007, og har planlagt byggestart i tida februar /mars 2008. Kontoret har ansvar for byggeteknisk rådgjeving og prosjektering av bygning og tilkomstveg.

Powered by CuteNews

Fjørevegen 5b
PB 272 - 6852 Sogndal
Tlf: 57 67 33 05
Telefax: 57 67 16 88
Mobil: 901 00 850
e-post: per@pb.no www.pb.no