FRAMSIDA      NYHENDE      OM OSS      REFERANSAR      PROSJEKT UNDER ARBEID      LINKAR
OMTEKKING TAK PÅ HAFSTAD SKULE I FØRDE
Taktekkinga på den eldste bygningen ved Hafstad vidaregåande skule skal tekkast om. Dagens skifertekking har sett sine beste dager, og er moden for utskifting. Byggherren, Sogn og fjordane fylkeskommune, har enno ikkje teke stilling til tekkemateriale. Dette har mellom anna samanheng med det høge prisnivået i byggebransjen for tida. Difor vert det innhenta tilbod på fleire ulike alternativ. Anbodsutsending skjer før jul, og tilboda frå entreprenørane kjem inn i siste halvdel av januar 2008. Kontoret har ansvar for prosjektering og byggekontroll.

Powered by CuteNews

Fjørevegen 5b
PB 272 - 6852 Sogndal
Tlf: 57 67 33 05
Telefax: 57 67 16 88
Mobil: 901 00 850
e-post: per@pb.no www.pb.no