FRAMSIDA       NYHENDE      OM OSS      REFERANSAR      PROSJEKT UNDER ARBEID      LINKAR
CV for Per Berteig
CURRICULUM VITAE

for

PER JARLE BERTEIG

Personalia: Født 3. april 1959 i Årdal
Sambuande, 3 barn

Adresse: Røsslyngteigen 12, 6854 Kaupanger

Utdanning: Årdal vidaregåande skule (Gymnas, reallinje), 1975 - 1978
Årdal vidaregåande skule (Studieretning for handels- og kontorfag, grunnkurs med redusert fagkrets), 1980
Gjøvik Ingeniørhøyskole, 1980 - 1982

Språk Norsk, Engelsk

Arbeidsgjevarar: Dr. techn. Olav Olsen A/S, 1982 - 1987
Urheim A/S, 1987 - 1992
Ing. Per Berteig (eige firma), 1992 - 2000
Ingeniørkontoret Per Berteig AS (eige firma, navneendring), 2000 -

Organisasjonar: Medlem "Rådgivende Ingeniørers Forening" (RIF)
RIF-godkjent rådgjevar innan fagområde bygge- og anleggsteknikk
________________________________________________________________________________


YRKESERFARING SOM RÅDGJEVANDE INGENIØR

2006-2007 Prosjektering, prosjektleiing og byggeleiing
(Ingeniørkontoret Per Berteig AS)
- Avinor AS. LLZ-anlegg og sikkerheitsarbeider. Haukåsen flyplass. Elektrotekniske
installasjonar og anleggstekniske utfyllingsarbeid. Fase 2. Byggeleiing
- Avinor AS. Utviding terminalbygg. Byggeteknikk, utforming, byggeleiing.
- Statens vegvesen. Ny trafikkstasjon i Lærdal. Byggeteknikk.
- Norsk Bremuseum. Utbygging 2007. Byggelånskontroll.
- Kvikne`s Hotell i Balstrand. Tilbygg konferansesal og magasin. Byggeteknikk.
- Ulvahaugen Terrasse. Bustadblokker i Sogndal. Byggeteknikk.
- Ei lang rekke mindre prosjekt innan byggeteknikk, byggeleiing og byggekontroll

2002-2005 Prosjektering, prosjektleiing og byggeleiing
(Ingeniørkontoret Per Berteig AS)
- Avinor AS. LLZ-anlegg og sikkerheitsarbeider. Haukåsen flyplass. Elektrotekniske
installasjonar og anleggstekniske utfyllingsarbeid. Byggeleiing
- Sogn og Fjordane fylkeskommune. Nytt fylkesarkiv. Byggeleiing
- Sognekraft AS. Rehabilitering inntakslukehus i Årøy. Byggeteknikk og byggeleiing
- Sunde Gjenvinning A/S, Årdal. Miljøstasjon. Nytt adm.bygg og verkstad. Byggeteknikk.
- Avinor AS. EU Security Prosjekt. Haukåsen flyplass. Tilbygg, ombygging og
trykkleiksoppgradering. Byggeleiing
- Hydro, Årdal verk. Nytt tilbygg kontorbygg ved Tya-støyperiet. Byggeteknikk
- Granden AS. Nytt forrettingingsbygg i Sogndal. Byggeteknikk
- Urheim AS. Hydro Årdal. Modernisering Tangen. Bygg mellom ovn 2 og 3. Byggeteknikk
- Årdal St¿lindustri AS. Utbygging garderobar, dusjanlegg og spisesal. Byggeteknikk,

utforming, byggeleiing
- Lærdal kommune. Utbygging Lærdal alders- og sjukeheim. Byggeteknikk
- Solvang Pensjonat i Jostedal. Utbygging. Byggeteknikk
- Indre Sogn Psykiatrisenter i Sogndal. Byggekontroll
- Fretland Bygg AS. Omsorgsbustader Øvstetunshagen i Øvre Årdal. Byggeteknikk - Arkitektkontoret Erling Haugen AS. Utbygging og rehab. Berge skule i Lærdal. Byggetekn.
- Olav Andersen Døsen. Prosjektering dam for minikraftverk. Byggeteknikk
- Ei lang rekke mindre prosjekt innan byggeteknikk, byggeleiing og byggekontroll

2000-2001 Prosjektering, prosjektleiing og byggekontroll
(Ingeniørkontoret Per Berteig AS)
- Gilde Produksjon AS. Utbygging av anlegget i Sogndal. Byggeteknikk
- Årdal Boligbyggelag. Bustadar Storrteigbakken. Byggeteknikk
- Sogn og Fjordane Fylkeskommune. Rehabilitering Sogndal idrettshall. Byggeteknikk og
byggeleiing
- Sogndal Byggservice AS. Bustadblokk Trolladalen. Byggeteknikk
- Fylkessjukehuset i L¿rdal. Opprusting 24 bustadar i Ofta. Totalansvar prosjektering og
byggeleiing

1997-1999 Prosjektering, prosjektleiing og byggekontroll
(Ing. Per Berteig)
- Årdal Boligbyggelag. Bustader Trondteigen i Utladalen. Byggeteknikk. - Hydro Aluminium, Høyanger. Leira Næringspark II. Byggeteknikk.
- Statnett. Utviding koblingshus i Fardal. Byggeteknikk / Utforming
- Forbrukersamvirket Sogn, avd. Nordbohus. Hovsmarki Terrasse. Byggeteknikk
- Balestrand Kommune. Sagatun skule. Byggeteknikk.
- Sognekraft A/S. Verkstad og lagerbygg ved Årøy kraftstasjon.
Totalansvar for prosjektering og gjennomføring.
- Vest MarinFisk A/S. Oppdrettsanlegg på Sotra.
Totalansvar for prosjektering og gjennomføring.
- Molde Aarethun Eigedom AS. Forretningsbygget "Elise" i Lærdal
Byggeteknikk
- Lærdal Energiverk. Nytt lagerbygg. Byggeteknikk.
- Hydro Aluminium, Årdal Metallverk. Hydro Teknologi og Prosjekt.
LPG-anlegg Øvre Årdal. Etablering av gassanlegg som energitilførsel i metallproduksjon. Byggeteknikk.
- Trudvang skule. Utviding og rehabilitering. Byggeteknikk
- Parkheim / Vonheim. Ombygging til forretningsbygg. Byggeteknikk
- Klingenberg hotell. Utviding. Byggeteknikk.

1994 - 1996 Prosjektering, prosjektleiing og byggekontroll
(Ing. Per Berteig)
- Sogn Renseri og Vaskeri. Utbygging. Byggeteknikk
- Diverse prosjekt for Hydro Energi og Hydro Aluminium i ¿rdal. Prosjektering og byggekontroll
- Gilde Norge ANS, Sogndal. Utbygging av anlegget i Sogndal. Byggeteknikk
- Årdal Stålindustri A/S, Årdal. Utbygging av verkstad. Prosjektering og byggeleiing.
- Maskinentreprenør Ole E. Flåten. Verkstadbygg. Prosjektering og prosjektleiing.
- Byggekontroll for private bustadbyggherrar.
- Sunde Gjenvinning A/S, Årdal. Miljøstasjon. Byggeteknikk.

1992 - 1994 Offshore-prosjekta Sleipner A og Heidrun
(Ing. Per Berteig, engasjert av Dr. techn. Olav Olsen A/S)
- Sleipner A: Forspenning av platform. Fra hausten 1992 gruppeleiar for "Miscellaneous, Prestressing and Interface"
- Heidrun: Ansvarlig for forspenning i "Module Support Beams", 145 m lange koblingsbjelkar i betong mellom platformunderstell og dekk- strukturen. Arbeidsspråk: Engelsk

1990 - 1992 Prosjektering og byggeleiing
(Urheim A/S)
- prosjektering av Breheimsenteret i Jostedalen
- prosjektering av køyre- og gangvegbruer for Statens Vegvesen i Sogn og Fjordane
- byggeleiar for utbygging/rehabilitering av Fretheim Hotell i Flåm
- diverse andre prosjekt

1989 - 1990 Leiar for Urheim A/S sitt avdelingskontor i Årdal
(Urheim A/S)
- prosjektering, prosjektleiing og byggeleiing vesentleg for Hydro Aluminium og Årdal Boligbyggelag

1987 - 1989 Prosjektering av bygg og industrianlegg for private og offentlege byggherrar (Urheim A/S)
- konstruksjonar i betong, stål, mur og tre

1982 - 1987 Offshore-prosjekta Gullfaks A og Gullfaks B
(Dr. techn. Olav Olsen A/S)
- generell stål- og betongdesign, samt forspenning
- oppfølging på byggeplass
- arbeidsspråk: Engelsk

Powered by CuteNews

Fjørevegen 5b
PB 272 - 6852 Sogndal
Tlf: 57 67 33 05
Telefax: 57 67 16 88
Mobil: 901 00 850
e-post: per@pb.no www.pb.no